Regulamin Zasady i regulacje uzyskania pożyczki


Zasady udzielania pożyczek konsumenckich przez:

MUSTANG HAULAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy: 81-212), przy ul. Hutnicza 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000493711, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 9581664739 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 200.000,00.


 1. Pożyczki konsumenckie, udzielane są przez Mustang Haulage Sp. z o.o. na okres jednego miesiąca.
 2. Spłata pożyczki odbywa się jednorazowo, gotówką, na spotkaniu Pożyczkobiorcy z umocowanym przedstawicielem Pożyczkodawcy.
 3. Pożyczkobiorca musi być pełnoletni.
 4. Do udzielenia pożyczki konieczne jest przedstawienie przez potencjalnego Pożyczkobiorcę jednego z następujących dokumentów:
  - zaświadczenia o uzyskiwanych zarobkach od podmiotu zatrudniającego,
  - zaświadczenia o pobieranym świadczeniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej instytucji/podmiotu wypłacającej świadczenie,
  - wyciągu z rachunku bankowego potencjalnego Pożyczkobiorcy z okresu ostatnich trzech miesięcy,
  - kopii ostatniego rocznego zeznania podatkowego, złożonego we właściwym Urzędzie Skarbowym.
 5. Możliwe jest udzielenie pożyczki Klientowi, figurującemu w Krajowym Rejestrze Długów, Biurze Informacji Kredytowej itp., po spełnieniu przez niego wymagań, określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Niezbędne do udzielenia pożyczki jest wypełnienie przez potencjalnego Pożyczkobiorcę "Wniosku o udzielenie pożyczki konsumenckiej", którego wzór przekaże Państwu nasz przedstawiciel. W celu uzyskania "Wniosku o udzielenie pożyczki konsumenckiej" należy skontaktować się z MUSTANG HAULAGE Sp. z o.o., w sposób wskazany w punkcie 11 lub 12.
 7. Każda umowa pożyczki jest zabezpieczana wekslem własnym in blanco, wystawionym przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową.
 8. Wysokość prowizji uzależniona jest od pożyczonej kwoty. Wysokość prowizji dla danej pożyczki wyliczy dla Pożyczkodawcy nasz przedstawiciel.
 9. Pożyczka oprocentowana jest odsetkami, wynoszącymi czterokrotność wysokości stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym. Odsetki liczone są od dnia otrzymania pożyczki do dnia jej spłaty.
 10. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, nalicza się od niej odsetki za opóźnienie w wysokości stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym.
 11. W celu uzyskania pożyczki lub informacji, dotyczących udzielanych przez MUSTANG HAULAGE Sp. z o.o. pożyczek, należy skontaktować się z jednym z naszych przedstawicieli, pod numerami telefonów, umieszczonymi na stronie internetowej: www.pozyczki-bartus.pl w zakładce Kontakt.
 12. W celu skontaktowania się z nami można także wypełnić wniosek o kontakt, znajdujący się w zakładce Kontakt na stronie internetowej www.pozyczki-bartus.pl, a w odpowiedzi któryś z naszych przedstawicieli skontaktuje się z Państwem telefonicznie.

Pliki cookie na stronie Bartuś

Strona używa ciasteczek!

Ciasteczka (cookies) to informacje tekstowe zapisywane przez witrynę w przeglądarce. Dzięki nim strona może zapamiętywać Twoje preferencje i może być lepiej dostosowana do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili wyłączyć akceptowanie ciastek w przeglądarce, miej jednak na uwadze, że po tej operacji witryna może nie działać prawidłowo.

×